Home

EHBO Vragender is opgericht in 1950. De vereniging heeft als doel het bijbrengen en onderhouden van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een slachtoffer eerste hulp te kunnen verlenen. Onze vereniging telt ruim 60 leden. Het ledenbestand is een leuke mix van jong en oud waardoor er een leuke sfeer heerst. Naast het opleiden van nieuwe cursisten verzorgen we ook de nascholing van de EHBO’ers door middel van oefenavonden. Onderdeel hiervan zijn reanimatie en gebruik van AED. Verder is de vereniging actief op het gebied van daadwerkelijke eerste hulp verlening. Soms is het wenselijk (of zelfs verplicht) dat bij een evenement eerste hulp verleners aanwezig zijn. Evenementen waarbij onze vereniging o.a. betrokken zijn: de Zwarte Cross, avondvierdaagse en de kermis. De hulpverlening op deze evenementen wordt als zeer leerzaam ervaren.