Doelstelling

Doelstelling van de EHBO-vereniging is:
het bijbrengen en onderhouden van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een slachtoffer eerste hulp te kunnen verlenen.