Nieuws

Het bestuur van de EHBO Vragender heeft tijdens de 5-jaarlijkse feestavond op zaterdag 15 oktober, gemeend om Mia Garstenveld-Ottink vanwege haar verdiensten voor onze vereniging en de EHBO in het algemeen te benoemen tot Erelid.

Pagina 1 van 5