donderdag, 18 januari 2018 18:19

Uitnodiging jaarvergadering

Geacht EHBO lid,

U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering op dinsdag 6 februari a.s. om 20.00 uur in de EHBO ruimte in de MFA, Kapelweg 17 te Vragender.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering van 7 februari 2017 door de secretaris.
 3. Jaarverslag van de secretaris.
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Controle kascommissie:
  - Gemma Berends en Erica Immink. Anja Spijkers is reserve.
  - Benoeming kascommissie.
 6. Bestuursverkiezing.
  - Joop Spexgoor: aftredend en herkiesbaar.
  - Margaret Gunnewick: aftredend en herkiesbaar.
  - Anne Marie Idink: aftredend en herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich melden tot de vergadering bij het bestuur.
 7. Vaststellen contributie.
  - Op 1 maart wordt de jaarlijkse contributie geïnd.

  Pauze

 8. (Kinder)reanimatie; uitleg opzet en inschrijven avonden.
 9. Competenties.
 10. Vergoedingen bij evenementen.
 11. Wist je dat…
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

We rekenen op jullie komst.

Het bestuur.

Ps. De jaarvergadering telt voor een oefenavond.

Meer in deze categorie: « Fijne feestdagen Privacy Policy »