donderdag, 20 september 2018 08:47

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (AVG) van kracht. EHBO Vragender hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt deze vinden op onze website onder informatie, submenu Privacy policy.