Nieuws

Na een flyer-actie en een inloopavond afgelopen jaar, georganiseerd door EHBO Vragender, was er veel belangstelling om een EHBO-cursus te gaan volgen. Steeds meer mensen zien het belang van een cursus in, om wanneer het nodig is, een slachtoffer te kunnen helpen.

Pagina 2 van 5