Basiscursus EHBO

Kunt u helpen … als het moet?

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel; niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij moet doen.

Tijdens een EHBO-cursus leert u wat moet worden gedaan, maar ook wat moet worden nagelaten, wanneer u in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval. Om enkele voorbeelden te noemen: u leert wat u moet doen bij stoornissen van het bewustzijn, ademhalingsstoornissen, bloedingen en wonden, verbranding, vergiftiging, oogletsels, botbreuken en letsels door koude en warmte.

In 5 lessen van 4 uur, op de zaterdagochtend, leert u stap voor stap alle basisvaardigheden. Met behulp van ons lesmateriaal kunt u alle mogelijke situaties oefenen, van een simpel verbandje tot reanimatie en AED. Ook oefenen met lotus slachtoffers hoort bij de lessen. Enige zelfstudie is hier wel vereist.

Na het volgen van de basis cursus wordt u verondersteld voldoende kennis te hebben van eerstehulp bij ongevallen, verbandleer en reanimatie en AED.

De kosten voor de basis opleiding (inclusief leerboek, opleiding AED, oefenpakket verbandmateriaal) bedragen
€ 195,00 p.p. (wijzigingen voorbehouden).

Inmiddels heeft de ervaring geleerd dat veel basis ziektekostenverzekeringen een aanzienlijk bedrag vergoeden van de opleidingskosten of via de werkgever.